“Giuseppe Tartini a Padova” Visite virtuali sulle orme di Giuseppe Tartini

isite virtuali sulle orme di Giuseppe Tartini (Pirano, 1692 – Padova, 1770)

Pirano – Padova – Trieste